• English

Thế Giới Đang Thay Đổi Định Nghĩa Của Ngành Nhân Sự

Những tác động từ công nghệ đã thay đổi cuộc sống của chúng ta hằng ngày, yêu cầu sự đáp ứng nhanh chóng của các doanh nghiệp để tiếp tục đem đến những giá trị mà con người mong muốn. Công nghệ còn thay đổi bản chất của lực lượng lao động, dẫn đến thay đổi khái niệm Quản trị nhân sự. 

Điều gì đang thay đổi vai trò của nhân sự? 

Trong bối cảnh mọi doanh nghiệp đều không ngừng cải tiến, nâng cấp mô hình hoạt động, công nghệ, tích cực thay đổi và xây dựng những nguồn lực bền vững hơn mà bắt đầu từ con người; thì đây chính là cơ hội cho Nhân sự. Có nhiều yếu tố khác nhau, nhưng chúng ta có thể tóm tắt trong ba thay đổi cơ bản nhất: 

  • Đối với doanh nghiệp: sự phát triển mạnh mẽ của dữ liệu đem đến lợi ích nhiều hơn cho doanh nghiệp (kết nối con người, tìm hiểu hành vi, đo lường hiệu quả, cải tiến sản phẩm dịch vụ), vòng đời của doanh nghiệp đang ngắn hơn và doanh nghiệp đang nhận được nhiều sự tin tưởng hơn từ người tiêu dùng. 
  • Đối với người lao động: Vòng đời lao động đang dài hơn vì người lao động có đủ sức khỏe và mong muốn để tiếp tục làm việc, các kỹ năng mới đang xuất hiện nhanh chóng, lực lượng lao động cũng tăng nhanh trong bối cảnh nền kinh tế mở. 
  • Đối với bản chất công việc: con người và máy móc cùng làm việc sẽ tạo ra giá trị mới cho khách hàng và doanh nghiệp, và cũng sẽ tạo ra vai trò mới cho người lao động mà chúng ta chưa tưởng tượng được.

Công nghệ thay đổi bản chất của công việc

Những thay đổi trên mang đến những cơ hội cho người quản trị nhân sự. Họ có cơ hội xây dựng lực lượng lao động toàn diện với nhiều kỹ năng khác nhau, họ cũng phải định nghĩa lại từng công việc trên toàn doanh nghiệp trong bối cảnh số hóa và tự động hóa. Đây là cơ hội cũng đồng thời là thách thức cho HR vì phải áp dụng ngay những mô hình hoạt động nhân sự phù hợp với mục đích doanh nghiệp, để thúc đẩy sự tương tác giữa nhân viên và cải thiện năng suất. 

Những thay đổi này khiến những nhà lãnh đạo nhân sự liên tục thay đổi tầm nhìn và định hướng của mình. Đây cũng không phải lần đầu chúng ta chứng kiến sự thay đổi trong bản chất của ngành nhân sự. Vậy cụ thể, vai trò của nhân sự sẽ thay đổi như thế nào? 

Không còn là đối tác, hãy trở thành “Người dự đoán” 

“Người dự đoán” là gì? Để đơn giản hóa khái niệm này, chúng ta hãy quay lại cách mà DDI đã phân loại những người làm nhân sự:  

  • Reactor – Người đáp ứng: tạo ra và đảm bảo những chính sách, đáp ứng những yêu cầu của doanh nghiệp, đem đến những ý tưởng cơ bản để quản lý lao động.
  • Partner – Người đối tác: cùng hướng đến mục tiêu chung của doanh nghiệp thông qua làm việc chặt chẽ như một đối tác với tất cả các phòng ban để định hình được khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế, từ đó đem đến giải pháp để quản lý nhân sự tốt hơn.
  • Anticipator – Người dự đoán: phân tích để tìm hiểu nhu cầu của con người, đề xuất giải pháp để đảm bảo năng suất làm việc, nguồn cung lao động và kết nối việc xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực với kế hoạch kinh doanh. 

Anticipator – người đưa ra những dự đoán để quản lý con người

Mỗi người làm nhân sự đều phải thực hiện những nhiệm vụ khác nhau thuộc ba khái niệm trên. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận thấy ngành HR vẫn đang nghiêng nhiều về vận hành mà chưa thực sự tập trung cho việc quản lý con người một cách toàn diện nhất. Theo như ba yếu tố thay đổi ở trên, từ khóa mà chúng ta nhìn thấy đó chính là “khả năng dự đoán”. Việc đáp ứng được những thay đổi nhanh chóng là một điều tốt, nhưng chúng ta không thể chỉ tốt, mà cần phải tốt hơn. Đó là lý do chúng ta cần dự đoán và chuẩn bị bản thân tốt hơn nữa. Nghiên cứu của DDI năm 2018 cũng cho thấy, những người lãnh đạo được khảo sát chưa nhìn nhận được vai trò của HR như một người dự đoán khiến cho tổ chức chưa đưa ra được những chiến lược về con người hiệu quả hơn dù con người là tài sản quý giá nhất của tổ chức. 

Trong thời đại của tốc độ, Người quản trị nhân sự trong vai trò Dự đoán – Anticipator sẽ đem đến nhiều giá trị bền vững hơn cho tổ chức bằng cách xây dựng một hệ sinh thái nhân sự mạnh mẽ hơn trong khi không ngừng tìm kiếm những cách thức mới để phát triển con người và tổ chức. 

Hình ảnh: Nhân sự giữ vai trò quan trọng, đặc biệt trong quản lý tổ chức/ HR play an important role in mananging the business

Lời khuyên từ PRIMUS

Làm thế nào để tạo ra những người dự đoán:

   1. Thay đổi tư duy và nâng cao khả năng, kiến thức của người làm HR: Cân nhắc để các nhà quản lý nhân sự được tiếp xúc với nhiều chức năng khác nhau cả trong nhân sự lẫn ngoài nhân sự. Tăng cường sự hiện diện và vai trò của nhân sự trong chiến lược của công ty

   2. Ứng dụng những giải pháp nhân sự thông minh: thông qua công nghệ để giải phóng bớt khối lượng công việc hành chính vận hành cho HR và giúp họ tập trung vào công việc định hướng chiến lược.

——————–

Bạn nghĩ như thế nào về bài viết này? Hãy comment cho chúng tôi biết ý kiến của bạn nhé!

PRIMUS – FIRST CLASS JOBS ONLY

Bình Luận